Zamek “Kamieniec”

Początki zamku Kamieniec sięgają panowania Kazimierza Wielkiego. Powstał dla ochrony traktu handlowego łączącego XIV wieku Węgry z Polską. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1348r, kiedy stanowił jeszcze własność królewską.

 

W 1402 r Władysław Jagiełło w nagrodę za męstwo w wojnie z Krzyżakami nadał zamek Klemensowi z Moskrzewa, który dał początek rodowi Kamienieckich. W tym czasie gotycki zamek zajmował najwyższa część wzgórza – obecnie zamek górny.

Zamek dolny powstał po rozbudowie w XV w., a ostateczny renesansowy charakter nadano mu w połowie XVI w. , kiedy drogą kupna przeszedł na własność kasztelana Seweryna Bonera – głównego bankiera Zygmunta I.

Pozostałą część zamek wyższy Kamienieccy w 1601 r. sprzedali Skotnickim. Po Bonerach zamek niższy odziedziczyli Firlejowie. Między nimi (Skotnickimi i Firlejami) toczyły się długotrwałe spory o studnie, mur, kaplicę i pola. Finał tego sporu znamy z Zemsty Aleksandra Fredry, który został jednym ze spadkobierców Kamieńca po poślubieniu w 1828 r. Zofii Skarbkowej z Jabłonowskich.

Od 1630 do 1730 roku właścicielami zostają Firlejowie a po nich drogą spadku kolejno: Mniszkowie, Bogatkowie, Jabłonowscy, Fredrowie i Szeptyccy. Po najeździe księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego w końcu XVII w. zamek popada częściowo w ruinę, a od połowy XVIII w. nie jest już zamieszkany. W czasach świetności przebywali na zamku: król Polski Władysław Jagiełło (1399 r.), hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki (1515 r.), król Węgier Jan Zapoloya (1527 r.). Obecnie na zamku prowadzone są prace renowacyjno- konserwacyjne i mieści się w nim muzeum.

Opracowanie Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie na podstawie tekstu Edwarda Marszałka

Zdjęcia: Artur Kuliga