Czarnorzeki – informacje

Czarnorzeki – wieś położona w południowo – wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna.

Miejscowość znajduje się w południowej części Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego pomiędzy dwoma wzniesieniami – od północy masywu Suchej Góry – najwyższego szczytu Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego, na którym znajduje się przekaźnik RTV, od południa wzniesienia z największą atrakcją parku Rezerwatem Skalnym “Prządki”.

Nadajnik RTV Sucha Góra

Ślady osadnictwa tu odkrytego pochodzą z okresu kultury łużyckiej. Pierwsze pisemne wzmianki o Czarnorzekach pochodzą z roku 1544 , kiedy to miejscowość należała do dziedziców Kamieńca. Dawniej nazywała się Wola Czarna, potem Czarny Potok, a później Czarnorzeka. Osadę zamieszkiwali tzw. Zamieszańcy.

Czarnorzeki
Czarnorzeki lata 60

Ks. Władysław Sarna w roku 1898 opisuje Czarnorzeki następująco:

“Wieś ta położona jest w trudno dostępnych, górzystych stronach. Graniczy od wschodu z Wolą Komborską i Wolą Jasienicką, od południa z Korczyną, od zachodu z Podzamczem odrzykońskiem, należącem do Korczyny i z Węglówką; od północy z Węglówka i Krasną. Od Korczyny oddaloną jest o 3.9, od Krosna o 4.5km. Czarnorzeki posiadają cerkiew drewnianą pod wezwaniem św. Dymitra, wybudowana w 1600 r. Mieszkańcy prawie w połowie rzym. kat., a w połowie greck. obrządku, trudnią się wyłamywaniem kamieni, wyrabianiem żarn, brusów i osełek”.

 

Czarnorzeki 1915

 

Czarnorzeki ze względu na swe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne cieszą się wielka popularnością wśród turystów z okolicznych miejscowości, dla których przygotowane są liczne ścieżki przyrodnicze, biegnące przez najciekawsze tereny.

Do największych atrakcji zaliczają się: Rezerwat Skalny “Prządki”, znajdujące się o ok. 1,5 km ruiny zamku “Kamieniec”, grodzisko i cmentarzysko kurhanowe datowane na IX w oraz cmentarze wojskowe z pierwszej wojny światowej.

W okolicznych lasach zadziwia bogactwo przyrody – można spotkać wiele ciekawych okazów świata flory i fauny.

Przybyłych tutaj ujmują niezapomniane widoki z okolicznych wzniesień, na których znajdują się punkty widokowe.

W przypadku bardzo dobrej widoczności, najczęściej zimą podczas występowania zjawiska inwersji, z okolicznych wzniesień można zobaczyć szczyty Tatr i Bieszczady.

Czarny Potok
Tatry fotografowane z Czarnorzek
Tatry fotografowane z Czarnorzek
Tatry fotografowane z Czarnorzek
Bieszczady

 

Czarnorzeki i okolice