banner

    Początki zamku Kamieniec sięgają panowania Kazimierza Wielkiego. Powstał dla ochrony traktu handlowego łączącego XIV wieku Węgry z Polską. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1348r, kiedy stanowił jeszcze własność królewską.

Kamieniec

Zamek Kamieniec - widok od strony północnej

 

W 1402 r Władysław Jagiełło w nagrodę za męstwo w wojnie z Krzyżakami nadał zamek Klemensowi z Moskrzewa, który dał początek rodowi Kamienieckich. W tym czasie gotycki zamek zajmował najwyższa część wzgórza – obecnie zamek górny. Zamek dolny powstał po rozbudowie w XV w., a ostateczny renesansowy charakter nadano mu w połowie XVI w. , kiedy drogą kupna przeszedł na własność kasztelana Seweryna Bonera – głównego bankiera Zygmunta I.

ZamekKamieniec

Zamek kamieniec - widok od strony południowej

Pozostałą część zamek wyższy Kamienieccy w 1601 r. sprzedali Skotnickim. Po Bonerach zamek niższy odziedziczyli Firlejowie. Między nimi (Skotnickimi i Firlejami) toczyły się długotrwałe spory o studnie, mur, kaplicę i pola. Finał tego sporu znamy z Zemsty A Fredry, który został jednym ze spadkobierców Kamieńca po poślubieniu w 1828 r. Zofii Skarbkowej z Jabłonowskich. Od 1630 do 1730 roku właścicielami zostają Firlejowie a po nich drogą spadku kolejno: Mniszkowie, Bogatkowie, Jabłonowscy, Fredrowie i Szeptyccy. Po najeździe księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego w końcu XVII w. zamek popada częściowo w ruinę, a od połowy XVIII w. nie jest już zamieszkany. W czasach świetności przebywali na zamku: król Polski Władysław Jagiełło (1399 r.), hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki (1515 r.), król Węgier Jan Zapoloya (1527 r.). Obecnie na zamku prowadzone są prace renowacyjno konserwacyjne i mieści się w nim muzeum.  

  

Zamek Kamieniec

 

Pomnik Tadeusza Koścuszki

 

Wewnątrz Zamku Kamieniec

Wewnątrz Zamku Kamieniec - widok na Suchą Górę

 

Droga zamkowa

Droga zamkowa

 

Wewnatrz zamku

Wewnątrz zamku

 

Burza nad zamkiem

Burza nad zamkiem

 

Burza nad zamkiem

Nadciąga burza...

 

Zamek - NW

U podnóża zamku...

 

Widok na zamek z drogi dojazdowej od Czarnorzek

Widok na zamek z drogi dojazdowej od Czarnorzek

 

 

Opracowanie Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie na podstawie tekstu Edwarda Marszałka

Zdjęcia: Artur Kuliga

       
top  mail  print       

   
 
     Copyright © 2016 1art.com.pl